KONTAKTY

Fakturačná adresa:

Scholl & Kovo-Halla s.r.o.
900 62 Kostolište č. 162
Slovenská RepublikaIČO:35 815 744
DIČ:2020208080
IČ DPH:SK2020208080
Adresa prevádzky:

Scholl & Kovo-Halla s.r.o.
900 63 Jakubov
Slovenská Republika

GPS : 48°24'45.4"N 16°56'37.1"E

IČO:35 815 744
DIČ:2020208080
IČ DPH:SK2020208080
Centrála:

Tel.:+421 (0)34 774 63 10
Fax.:+421 (0)34 774 63 11
e-mail:info@kovo-halla.sk
web:www.kovo-halla.sk
Kontaktné osoby:

Vedenie spoločnosti:

Pozícia:Majiteľ spol.
Meno:Christian Scholl
Kontakt:+421 (0)34 774 63 10
E-mail:cscholl@kovo-halla.sk

Pozícia:Konateľ
Meno:Mgr. Marcel Halla
Kontakt:+421 (0)903 223 677
E-mail:halla@kovo-halla.sk

Technické odd.:Výroba
Pozícia:zvárací technológ
Meno:Ing. Anton Černý
Kontakt:+ 421 (0)34 774 63 10
E-mail:vyroba@kovo-halla.sk

Technické odd.:Konštrukcie
Pozícia:vedúci výroby
Meno:Jaroslav Korych
Kontakt:+421 (0)911 965 414
E-mail:vyroba@kovo-halla.sk

Technické odd.:Stojany
Pozícia:technik / odd. výroby stojanov
Meno:Ing. Peter Ondruš
Kontakt:+421 (0)911 725 103
E-mail:odbyt@kovo-halla.sk

Ekonomické odd.:
Pozícia:Ekonóm
Meno:Ing. Jana Michálková
Kontakt:+421 (0)34 774 63 10
E-mail:info@kovo-halla.sk