PROFIL

Spoločnosť Scholl & Kovo-Halla s.r.o. bola založená v roku 2001.
Už od jej založenia pôsobíme v oblasti kovovýroby a ponúkame všetky výrobky a služby v kvalite zodpovedajúcej európskym normám a štandardom.

Vďaka kvalite dosiahnutej pri výrobe prepravných stojanov na sklo sme získali Certifikát zhody č. 512990019 výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu v štátoch Európskej únie.

Od septembra 2007 sme certifikovanou organizáciou v systéme riadenia kvality procesu zvárania podľa STN EN ISO 3834 ale taktiež autorizovaným výrobcom oceľových konštrukcií podľa DIN 18800-7:2002-09 triedy C.
V súčastnosti sme v prípravnej fáze certifikovania podľa noriem ISO 9001.


Od februára 2012 sme certifikovanou organizáciou v systéme manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009 a v systéme enviromentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005

Našou hlavnou činnosťou je výroba výrobkov z ocele (oceľové stojany na sklo, oceľové schody, zábradlia, prístrešky, kontajnery, oceľové konštrukcie a iné) pre domáci a zahraničný trh a to prevažne pre stavebný, sklársky a automobilový priemysel. Viac ako 80% produkcie je určenej na export do mnohých štátov EÚ.
Pri výrobe všetkých produktov kladieme veľký dôraz na dôkladné plánovanie, presnú výrobu a včasnú montáž.

Naše profesionálne vypracované plány projektov (AutoCAD) v spojení s modernými výrobnými postupmi zaručujú kvalitné technologické vyhotovenia našich výrobkov podľa želania zákazníka.

Popri vykonávaní všetkých druhov zámočníckych prác, zabezpečujeme aj povrchovú úpravu výrobkov, ako je napr. pieskovanie, lakovanie a zinkovanie. Vysoká odbornosť našich pracovníkov, ako aj dlhodobé skúsenosti v oblasti kovovýroby sú zárukou Vašej spokojnosti a úspešnej spolupráce.